KONTAKT

           Biuro / Showroom / Adres do korespondencji
           EGV Distribution , 81-595 Gdynia ,
          ul. Makuszyńskiego 20 ,
          e-mai: info@egvdistribution.pl ,
          tel: +48 795 915 999, 570 223 399


           EGV Distribution SP z o.o.
           03-924 Warszawa , ul Niekłańska 35/1
           NIP: 1132953329 , REGON: 368520036
           KRS: 0000698825,  SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

           

        


Menu